t: 0529 432464  ~  m: 06 53287106     

Wemea     Werkwijze     EMeTAS CD          Contact  

Ervaring

Weeg- en Meetadviesbureau Wemea heeft een 40 jaar lange ervaring op weeg- en meetgebied. opgedaan bij het voormalige IJkwezen, het Nederlands Meetinstituut (NMi) en Verispect, de huidige toezichthouder op de Metrologiewet.

 

EMeTAS

Wemea heeft de verkooprechten van het EMeTAS registratiesysteem verworven voor o.a. Nederland en Duitsland.

EMeTAS is het registratiesysteem van toelatingen. Middels EMeTAS heeft u de beschikking over een CD-rom waarop de Europese toelatingen en testcertificaten van niet-automatische weegwerktuigen digitaal zijn opgeslagen tezamen met de noodzakelijke verzegelingstekeningen.

De CD rom wordt eens per drie maanden vernieuwd. De CD-rom is dus erg nuttig voor uw keuringstechnici bij controles en reparaties. Ook bij Verispect zijn de controleurs uitgerust met laptops waarop het EMeTAS systeem is ge´nstalleerd. Neem contact op met Wemea als u belangstelling hebt voor dit systeem.

 

 

 

Advies onderwerpen

Advies bij weeg- en meetproblemen in de praktijk
Wij weten, welke weeg-en meetapparatuur het beste bij uw bedrijf past, omdat we de produkten en de leveranciers kennen.

Wemea geeft d.m.v. een quickscan aan wat de aandachtspunten zijn voor verbetering van uw weegproces.

Interne- en externe audits, ook t.b.v. certificeren
Externe auditors eisen dat u interne audits uitvoert. Wij kunnen deze audits voor u uitvoeren. Uw keuringstechnici zullen onze opmerkingen beter tot zich nemen, want vreemde ogen dwingen. Bovendien is het beoordelen van eigen medewerkers lastig.

Dus voor audits van keuringtechnici, die ook door het NMi en Verispect zullen worden geaudit, is een pre-audit heel prettig.

Kwalteitshandboek aanpassen aan de terminologie van de metrologiewet
Uw handboeken aanpassen aan de terminologie van de metrologiewet is een tijdrovende bezigheid, als u het zelf gaat doen. Wij weten wat veranderd moet worden, dus Wemea kan het sneller uitvoeren.

Advies bij erkenningen
Bij NMi Certin kunt u een erkenning aanvragen voor erkend keurder.
Bij Verispect kunt u een erkenning als samenwerker aanvragen.

Ook voor vragen andere erkenningen b.v. NEN-EN-ISO/IEC 17025

Wemea kan u helpen met de eisen, die hieraan worden gesteld.

Er is een flexibel aantal freelance medewerkers voor de verschillende onderwerpen beschikbaar.
 

 

 

 
 
 

Copyright 2006 - Wemea ingeschreven bij de kvk te Zwolle nr.05081580